Informatie

Procedure

Als u zich zonder verwijzing meldt, voeren we eerst een screening uit. Tijdens de screening wordt gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Als we denken dat de klacht eerst door de huisarts moet worden bekeken, verwijzen we u terug. Als we denken dat u bij ons op de juiste plek bent, volgt een intake en onderzoek. Door middel van een vraaggesprek wordt duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan en hoe het verloop van de klachten is. Vervolgens zal in overleg een behandelplan worden opgesteld. Zo mogelijk wordt er een prognose gegeven en daarnaast zal er een afspraak voor een vervolgbehandeling worden gemaakt. Behandelingen duren doorgaans een half uur. De fysiotherapeut zal in overleg met u bepalen hoe vaak en wanneer de behandelingen plaatsvinden.

 

Vergoeding

Fysiotherapie zit niet standaard in de basisverzekering. Uitgezonderd wanneer u jonger bent dan 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij aandoeningen die voorkomen op " de chronische lijst". Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed. We kunnen samen bekijken voor hoeveel behandelingen u zich heeft verzekerd. Het eigen risico wordt hierbij niet belast. Mocht u een chronische indicatie hebben dan worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed uit het basispakket. Hier dient u zelf voor te zorgen middels een aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt wel het eigen risico.

 

Afmelding

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door aan de praktijk. Zegt u niet op tijd af, dan zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.